Tulkkauspalvelu

Oikeus tulkkauspalveluun on puhevammaisella ihmisellä, jolla on vaikeuksia ilmasta itseään puheen avulla
ja /tai ymmärtää puhetta. Tulkkauspalvelun edellytyksenä on, että henkilö kykenee ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla ja että hänellä on jokin toimiva kommunikointikeino.